Vì sao khách hàng quay trở lại Starbucks? Câu trả lời nằm ở chương trình tích điểm và thẻ thành viên.

 

Khoảng 50% giao dịch hiện nay của Starbuck ở US và Canada được thực hiện qua thẻ thành viên, khoảng 30% giao dịch ở US thực hiện qua ứng dụng tích điểm. Cùng tìm hiểu 3 lí do thành công của chương trình thẻ thành viên Starbuck.

 

⚠️ Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng thành viên

Ưu đãi mang lại các lợi ích cho khách hàng: free refill đồ uống, discount, voucher sau khi khách hàng đã tiêu ở một hạn mức nhất định. Những phần thưởng này thúc đẩy khách hàng tiêu nhiều để đạt mức ưu đãi và tạo cảm giác đặc quyền.

 

💵 Dễ dàng nhận điểm thưởng

Đơn vị điểm thưởng được đặt ở mức giá rẻ, khách hàng dễ dàng tích luỹ điểm thưởng khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào. Khi đã có điểm thưởng trong tài khoản, khách hàng bị thúc đẩy để tiếp tục quay lại tích điểm đến khi đạt hạn mức ưu đãi tiếp theo.

 

📧 Nhắm đến đúng đối tượng khách hàng

Với cơ sở dữ liệu khách hàng, Starbucks có thể gửi voucher và ưu đãi dành riêng cho các nhóm: khách hàng đã quay lại 2 lần, chưa quay lại trong một vài ngày hoặc khách hàng sinh nhật v.v,… Bằng cách này ưu đãi đến đúng tay khách hàng tiềm năng, thay vì những người chỉ tận dụng ưu đãi 1 lần.

 

Theo dõi PEKO để tìm hiểu về CRM

📩https://www.facebook.com/pekoapp/

📩cs@peko.vn