Các thương hiệu trên thế giới đều đang tập trung đầu tư vào các app chương trình thành viên trên smartphone, chỉ 3 thương hiệu này sẽ cho bạn thấy được độ lan toả và hiệu quả của các ứng dụng thẻ thành viên 💰

 

Starbucks: 1⃣2⃣ triệu thành viên

McDonald’s: 1⃣0⃣ triệu thành viên

Dunkin’ Donuts: 4⃣ triệu thành viên

 

Nguồn: antavo

 

Theo dõi PEKO để tìm hiểu về CRM

📩http://peko.vn

📩cs@peko.vn

📩(+84) 43 915 8888

📲 IOS: http://bit.ly/Peko_IOS 📲 Android: http://bit.ly/Peko_Android