Tốn kém gấp 5 lần để thu hút một khách hàng mới 📣 so với giữ chân một khách hàng cũ 🗨️. Gần 50% kinh doanh hiện nay tập trung vào tìm kiếm khách hàng mới, trong khi giữ chân khách hàng cũ ít tốn kém hơn và hiệu quả hơn rất nhiều. Những thống kê này chắc chắn sẽ khiến bạn suy nghĩ lại về chiến dịch quảng cáo và CSKH của mình…🤔

B2b vs1 02

1️⃣ 44% kinh doanh tập trung vào thu hút khách hàng mới, chỉ 18% kinh doanh tập trung giữ chân khách hàng cũ. Trong khi thu hút khách hàng mới tốn kém hơn gấp 5 lần

B2b vs1 03

2️⃣ Khả năng bán được hàng cho khách hàng cũ là 60 – 70%, khả năng bán được hàng cho khách hàng mới là 5 – 20%

B2b vs1 04

3️⃣ So với khách hàng mới, khách hàng cũ tiêu nhiều hơn 31%

B2b vs1 05

5️⃣ Tăng 5% lượng khách hàng trở lại tương đương với tăng 25-95% lợi nhuận

 

nguồn: invespcro

Theo dõi PEKO để tìm hiểu về CRM

📩https://www.facebook.com/pekoapp/

📩cs@peko.vn