Chuẩn bị đồng cảm nào.

Cắm cả ngày

GIF-02Gọi gì vừa rẻ lại sang nhỉ?

Xác sống .

GIF-03Không thể sống nếu thiếu caffein.

Lính mới (barista)

GIF-05

Từ nay, hãy gọi tôi là barista! #proud #barista

Lính cũ (barista)

GIF-06

Xin rút lại phát ngôn trên.

Kẻ thù của barista

GIF-07Gọi quản lý ra đây nói chuyện.

Người của công chúng

GIF-01

#coffee #morning #workworkwork #mondaymotivation #smile #latteart

Trông có vẻ tri thức

GIF-04Ngày mai em thi.

Theo Duke Nguyen